Referencie o našej firme

Spoločnosť SNAP, s.r.o. je zameraná na veľkoobchod  a maloobchod s náhradnými dielmi, prídavnými zariadeniami na nakladače a samotnými nakladačmi, či už novými alebo po generálnej oprave.

V maloobchode sú partnermi spoločnosti stavebné a poľnohospodárske organizácie, podniky služieb a ďalší iní užívatelia stavebných strojov (nakladačov).

Veľkoobchodnými partnermi sú servisné a opravárenské spoločnosti a ďalší predajcovia z celého Slovenska.

Významné postavenie zaujíma SNAP,s.r.o. na českom trhu, kde má vybudovanú sieť stálych obchodných partnerov z celého územia Českej republiky. Sú to všetko veľkoobchodné spoločnosti zabezpečujúce ďalší predaj náhradných dielov a prídavných zariadení.

SNAP, s.r.o. má stále obchodné kontakty aj v Poľsku a Maďarsku.

Spoločnosť SNAP, s.r.o. ako jedna z mála organizácií má podpísanú Zmluvu o predaji náhradných dielov s WAY Industries, a.s. Krupina, výrobcom šmykom riadených nakladačov. Taktiež má zazmluvnené vzťahy s výrobcami prídavných zariadení k nakladačom UNC a LOCUST a s výrobcami náhradných dielov na nakladače.

SNAP, s.r.o. je držiteľom koncesie na vykonávanie medzinárodnej nákladnej dopravy.