PROFIL SPOLOČNOSTI

 

Spoločnosť SNAP, s.r.o. vznikla v roku 1993 ako obchodná spoločnosť zameraná na nákup a predaj náhradných dielov a prídavných zariadení na cestné a stavebné stroje slovenskej produkcie. Obchodné aktivity firmy boli    v čase svojho vzniku úzko spojené s činnosťou ZTS Praha a slovenských výrobcov stavebných strojov ZTS Krupina, PPS Detva, ZTS Lučenec, CSM Tisovec a iné. Hneď od svojho vzniku sa stala jednou z najvýznamnejších spoločností na trhu s náhradnými dielmi. Orientácia spoločnosti nebola len na predaj náhradných dielov, ale aj na dodávky materiálu potrebného na výrobu pre organizácie ako PPS Dteva, ZTS Krupina a neskôr WAY Industries a.s. Krupina. S WAY Industries, a.s. , výrobcom šmykom riadených nakladačov má spoločnosť SNAP, s.r.o. podpísanú Zmluvu o predaji náhradných dielov na jeho produkciu.

Obchodnými partnermi spoločnosti sú organizácie zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľska.  

 

                                                                                                                                                           

Naša spoločnosť ponúka ucelený sortiment náhradných dielov na nakladače:                                                    UNC: 060, 061, 080, 200; UN 053; UNK 320; UNO 180; LOCUST: 750, 453, 752, 753, 853, 903, 1203. V mnohých prípadoch musela byť zabezpečená náhradná výroba niektorých dielov, ktoré ich pôvodní výrobcovia z rôznych dôvodov prestali vyrábať.

Užívateľom stavebných strojov ponúkame aj širokú škálu prídavných zariadení a taktiež aj nové nakladače alebo nakladače po generálnej oprave.

V roku 2021 sme rozšírili činnosť spoločnosti o opravy nakladačov, ktoré realizujeme v plne vybavených dielňach s tímom skúsených technikov.

Ďalšou z činností, ktorou sa naša spoločnosť zaoberá je nákladná autodoprava.  Okrem vnútroštátnej nákladnej autodopravy je SNAP, s.r.o. aj držiteľom koncesie na vykonávanie medzinárodnej nákladnej dopravy.

 

 

 

 

O spokojnosť zákazníkov sa stará skúsený kolektív pracovníkov, ktorrí sú schopní poradiť a usmerniť zákazníka pri nákupe nakladačov a dielov, ale aj poskytnúť aj odbornú radu pri odstraňovaní porúch nakladača.

 

Pri našej práci sa riadime heslom:

"Spokojný zákazník - naša budúcnosť"