PREDANÉ Nakladač UNC 060 po generálnej oprave

Nakladač UNC 060 po generálnej oprave uskutočnenej v 08/2021 s balíkom prídavných zariadení. Počet motohodín 195. Záruka 6 mesiacov.
Obj. číslo:
Nakladač UNC 060 po generálnej oprave

PREDANÉ Nakladač UNC 060 po generálnej oprave

Nakladač UNC 060 po generálnej oprave uskutočnenej v 08/2021 s balíkom prídavných zariadení. Počet motohodín 195. Záruka 6 mesiacov.
Zákazník od nás kúpil nakladač spolu s prídavnými zariadeniami v 08/2021. Po ukončení činnosti majiteľa odkúpený späť našou spoločnosťou. Na nakladači vykonaný servis s kontrolou a odstránením zistených závad.
Balík prídavných zariadení: Podkop po GO v 08/2021, paletizačné vidly ( v 08/2021 nové), kombinovaná lopata (v 08/2021 nová).
Cena Nakladača v balíku s prídavnými zariadeniami 22.000 EUR + DPH.
Cena Nakladača samostatne v cene 19.000 EUR + DPH.