Podkop presuvný

Presuvný podkop je určený na hĺbenie kanálov, rýh a jám, na demolačné a zhrňovacie práce.
Obj. číslo:
Podkop presuvný

Podkop presuvný

Presuvný podkop je určený na hĺbenie kanálov, rýh a jám v zeminách triedy 1, 2 a 3 podľa ČSN 73 3050.
S výhodou sa používa pre hĺbenie rýh v blízkosti múrov, alebo iných prekážok presunutím prídavného zariadenia do strany.Hĺbiť je možné s lopatou šírky 0,4 m, 0,3 m a 0,23 m. Hl´bka kopania a vysýpacia výška závisia od typu podkopu.

Spoločnosť SNAP, s.r.o. je jednou z najvýznamnejších spoločností na trhu s nakladačmi a náhradnými dielami.
Orientujeme sa na predaj nových nakladačov, nakladačov po GO, predaj náhradných dielov aj prídavných zariadení.

Jedná sa predovšetkým o čelné (šmykom riadené) nakladače UNC a LOCUST:  UNC: 060, 061, LOCUST: L750, L752, L753, L853, L903 a L1203

Realizujeme aj opravy nakladačov, generálne opravy a prenájom nakladačov.