Podkop presuvný

Podkop presuvný
Obj. číslo:
Podkop presuvný
Popis:
Presuvný podkop je určený na hĺbenie kanálov, rýh a jám, na demolačné a zhrňovacie práce.


Detailný popis:

Presuvný podkop je určený na hĺbenie kanálov, rýh a jám v zeminách triedy 1, 2 a 3 podľa ČSN 73 3050.
S výhodou sa používa pre hĺbenie rýh v blízkosti múrov, alebo iných prekážok presunutím prídavného zariadenia do strany.Hĺbiť je možné s lopatou šírky 0,4 m, 0,3 m a 0,23 m. Hl´bka kopania a vysýpacia výška závisia od typu podkopu.

Kontakt

SNAP, s.r.o.
M.R. Štefánika 31
96301, Krupina

Telefón: 045/ 5511 526, 477                                                                                                                                                                                                                        Fax:      045/ 5511 526
e-mail: snap@snap.sk

Partneri

yanmar industrial