Lopata kombinovaná

Je určená na ťaženie, naberanie a premiestňovanie hornín, k premiestňovaniu sutiny po demoláciách a pod. Taktiež umožňuje hrnutie materiálu a zrovnávanie terénu.
Obj. číslo:
Lopata kombinovaná