Vidly paletizáčné kované

Paletizačné vidly sú určené na manipuláciu s paletizovanými materiálmi, na ich premiestňovanie na krátke vzdialenosti po rovných a pevných podkladoch.
Obj. číslo:
Vidly paletizačné kované