Lopata základaná

Základná lopata je určená na ťaženie, naberanie, premiestňovanie hornín o objemovej hmotnosti do 1800 kg.m3, ako napr. piesok, zemina, jemný štrk, škvara ako i na odhŕňanie materiálu pri stavbách.
Obj. číslo:
Lopata základaná

Parametre

typ stroja UNC 060